Soms komen er storingen voor zonder dat er kortsluiting optreedt. De zekering blijft intact, maar u loopt kans op een flinke schok, omdat het apparaat of leiding onder stroom staat. Om dat te voorkomen worden aardlekschakelaars toegepast. De aardlekschakelaar schakelt uit als ergens stroom weglekt.

Nu het weer wat vochtiger is krijgen we dan ook regelmatig meldingen van aardlekschakelaars die uitschakelen.
Vaak is het probleem te herleiden naar de buitenverlichting. Kabeldozen waar vocht in is gekomen of aansluitingen van verlichting die nat/vochtig zijn waardoor er lekstroom ontstaat.

Test een aardlekschakelaar regelmatig. Om de aardlekschakelaar te testen is deze voorzien van een knopje (vaak gemerkt met de letter T van test). Wanneer dit knopje wordt ingedrukt moet de stroom uitvallen; u ziet dan tegelijkertijd een palletje omklappen. Om de stroom weer in te schakelen kunt u het palletje terug zetten. Valt de stroom niet uit na het indrukken van de knop, zorg er dan voor dat de aardlekschakelaar vervangen wordt.